บทเพลง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพลงแสงเทียน เรียนรู้

เนื้อเพลง: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำร้อง/ทำนองโดย นายวรชาติ กิจเรณู
ขับร้องโดย นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ และนายณัฐพงษ์ แสนศรี
ขับร้องประสานเสียง (Chorus) โดย นางสาวนารถนภัส ลิ้มประเสริฐ

A) ความรู้ อยู่แห่งใด       ใฝ่รู้ ต้องหามา
ส่งเสริม เพิ่มปัญญา       เสริมคุณค่า ความเป็นคน

A) เรียนรู้ อยู่คู่เรา       ขัดเกลา เฝ้าพัฒนา
หอสมุด จัดสรรมา       ล้ำหน้า นวัตกรรม

B) มุ่งมั่น ทำงานตามหน้าที่       ตั้งใจดี เรียนรู้และฝึกฝน
สามัคคี ขยันและอดทน       ใส่ใจตน สุจริต จิตบริการ

B) มุ่งมั่น ทำงานตามหน้าที่       ตั้งใจดี เรียนรู้และฝึกฝน
สามัคคี ขยันและอดทน       ใส่ใจตน สุจริต จิตบริการ

C) แหล่งความรู้ ล้ำสมัย       หอสมุดก้าวไกล พัฒนา
เป็นศูนย์กลาง สรรพวิทยา       คู่มอนอ อย่างพอเพียง

C) แหล่งขุมทรัพย์ ส่องนำทาง       สู่ปัญญาล้ำเลิศ ด้วยแสงเทียน
องค์ความรู้ สำหรับผู้แสวงหา       ล้ำปัญญา ด้วยเรียนรู้

A) ความรู้ อยู่แห่งใด       หอสมุด พร้อมให้บริการ
สืบสาน ปณิธาน       ของชาว หอสมุด
สืบสาน ปณิธาน       ของชาว หอสมุด มอนอ

Message us