วิธีใช้งาน Line Bot เวอร์ชั่น 2023

LineBot ของสำนักหอสมุด ให้บริการสำหรับ รับการแจ้งเตือนการยืมหนังสือที่ยืมไป ตรวจสอบกำหนดส่ง และยืมต่อด้วยตัวเองออนไลน์

เพิ่มเพื่อน Line Bot ที่ ID Line @nulibrary

หลังจากใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ได้รับปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนหน้าจอแสดงผล Line Bot ใหม่เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้น โดยสามารถเรียกดูรายการต่าง ๆไว้ในหน้าจอเว็บ ซึ่งจากเดิมจะดูผ่าน Push Message โดยวิธีใช้งานดังนี้

ใช้แล้วเป็นอย่างไร ประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบที่ https://bit.ly/3G6M42Q

Message us