9 หนังสือน่าอ่าน ที่สำนักหอสมุด ม.นเรศวร

9 หนังสือน่าอ่าน ประจำสัปดาห์ 3 กรกฏาคม 2563 ที่มีในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้ามพลาดหนังสือดีที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ มีทั้งนิยาย เรื่องสั้น หนังสือพัฒนาชีวิต ห้ามพลาดเด็ดขาด 1.ครูคุณภาพสร้างได้ (Building A Better Teacher) หนังสือสำหรับคนอยากเป็นครู พบกับเรื่องราวการปฏิวัติการฝึกหัดครูในอเมริกา ที่ผ่านการทดลองสุดขั้วมาแล้วหลายรูปแบบ ทั้งยังลงรายละเอียดตั้งแต่การสร้างหลักสูตรฝึกหัดครู การสร้างห้องเรียนทดลอง และอีกมากมายให้น่าติดตาม คนอยากเป็นครูห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้ เลขหนังสือ :...

บริการหนังสือเร่งด่วน : Quick Book

ความเป็นมา บริการสารสนเทศแบบเร่งด่วนหรือ Quick Service  เป็นส่วนหนึ่งในบริการเชิงรุกของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร  เริ่มให้บริการในปี 2556 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศระหว่างทำรายการ(In process) โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มผ่านเคาน์เตอร์บริการ One-Stop Service  ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ ประสบปัญหาดังนี้   1. ผู้ใช้บริการมีความต้องการขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม(In repair)   2. การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นหนังสือเพื่อรอทำรายการ(Back lock) บางกรณีใช้เวลาค้นหามากกว่ากระบวนการวิเคราะห์เลขหมู่และกำหนดหัวเรื่อง   ...

วิธีแก้ปัญหา การเข้าใช้ฐานข้อมูลTDC ผ่าน Chrome บนมือถือ Android ไม่ได้

การแก้ไขปัญหาการเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จาก Google Chrome for Mobile ไม่ได้ ปัญหาที่พบ จากรูปตัวอย่างฐานข้อมูลออนไลน์ ThaiLis Digital Collection ไม่ขึ้นข้อความว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งหมายความว่าท่านไม่สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มได้ ที่ด้านล่างของเว็บไซต์จะแสดงหมายเลข IP Address ที่ท่านใช้งานอยู่ จากรูปหมายเลข IP ของ Client คือ...

เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่าน Forticlient

เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ จากภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่าน Forticlient เชื่อมต่อ sslvpn.nu.ac.th ได้กับทุก OS สะดวกกว่าการใช้ผ่าน web browser เข้าใช้ได้ทุกฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึง TDC ด้วย สามารถ remote desktop เข้ามาทำงานที่เครื่องคอมได้ด้วยนะ **วิธีติดตั้งและใช้งาน จาก กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร https://citcoms.nu.ac.th/manual-forticlient-vpn สำหรับ Windows 1.Download โปรแกรม FortiClient...