รวม Application AI จากหลายแหล่ง

Application AI ปัจจุบันมีจำนวนมาก สามารถหาได้จากอินเตอร์เน็ตทั่วไปจากการค้น รวมถึงการบรรยายจากที่ต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา STKS ห้องสมุดของสวทช ได้จัดบรรยายออนไลน์ทาง Webex เกี่ยวกับ AI จึงรวบรวมไว้เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจ อ้างอิงจากเว็บ stks : https://www.nstda.or.th/stks/stks-activities1/82-stks-activities/4173-ks2024-generative-ai.html เอกสารประกอบการบรรยายของ STKS รู้จัก Generative AI การใช้ ChatGPT การสร้างรูปภาพAI Tools เพื่อช่วยเหลือในงานต่าง ๆ…

มาฝึกภาษาอังกฤษกันด้วยกิจกรรม English Say Hi

มาฝึกภาษาอังกฤษกันในชีวิตประจำวัน ด้วยกิจกรรมใน Library Say Hi ช่วง English say Hi และทุกวันศุกร์ เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสื่อโซเชียลด้วยกิจกรรม English Friday ด้วยห้องสมุดของเรามีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านหนึ่ง คือด้านภาษา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ทีมงานจัดการความรู้จึงมีแนวคิดการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษจากเวที Library Say Hi และการนำเสนอวิดีโอแนะนำบทสนทนาต่างๆ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย Share เอกสารประกอบ แนะนำ Youtube VDO English Say hi…

ทีมตรวจสอบวารสารหลอกลวง

สำหรับใช้สื่อสารในการปฏิบัติงาน ทั้งบริการสนับสนุนวิจัย และทีมตรวจสอบวารสารหลอกลวง คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการสนับสนุนวิจัย แหล่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม OneDrive ช่องทางการสื่อสาร เพจทีมตรวจสอบวารสารหลอกลวง คลิปแนะนำความรู้ที่เกี่ยวข้อง

แบบบันทึกองค์ความรู้และรายงานการประชุม

เข้าถึงผ่านลิงก์โดยตรงที่ https://forms.gle/dmhFpN2hb9Z4JaWG9 วิธีการกรอกข้อมูลดูได้จากลิงก์ หากต้องการดูผลลัพธ์หลังจากที่กรอกข้อมูล สามารถเข้าได้ที่ รายงานผลการวิเคราะห์องค์ความรู้และรายงานการประชุมด้วยระบบ Dashboard กำลังโหลด…

แนะนำแหล่งเรียนรู้ AI และ เพิ่มพูนความรู้และทักษะของตนเอง

ช่วงนี้มีแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ให้เราเรียนรู้เยอะมาก รวมถึงความรู้และทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการทำงาน งาน HR ของห้องสมุดจึงได้รวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ เน้นการบรรยาย และสื่อที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบแดชบอร์ดของ Google ตามลิงก์นี้ หรือดูผ่าน Report หน้าเดียวได้เลยนะคะ จะมีทั้งความรู้เกี่ยวกับ AI และความรู้ที่จำแนกตามกลุ่มสำคัญๆ เช่น ไอที ภาษาอังกฤษ สารสนเทศ การวิจัย เป็นต้น ลิงก์เข้าถึง ระบบสืบค้นบนแดชบอร์ด https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/e90693a0-d073-459e-85b6-0e3d3d5634cb/page/p_ohgfjcarhd

ไอเดีย OKR /KPI เริ่มต้นของสำนักหอสมุดเรา

จากกิจกรรม Library Say Hi เมื่อครั้งที่ผ่านมา มีหัวข้อการให้ความรู้เรื่อง “การกำหนด Objective and Key Results (OKR) ของสำนักหอสมุด” โดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในระยะเริ่มแรกเราจะทำ OKR นำร่องจาก KPI หลัก ปรับจากค่านิยมของห้องสมุดเล็กน้อย จากการระดมไอเดียเบื้องต้น ได้แผนผังตามนี้นะคะ หากมีไอเดียใดเพิ่มเติม สามารถเข้าถึงจากลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ https://ideamap.ai/join/vryed0hvlbdwl2i

การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิต ม.นเรศวร : กิจกรรมบริการวิชาการ

กิจกรรมในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน รับผิดชอบโดย ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2567

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ (Creative Design for the New Normal Library)

จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบุรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 2/2567 เรื่อง บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2566 ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 4/2567 เรื่อง ยอดนักอ่าน ประจำปี 2566 ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ…