Online DataBase – Humanities and Social Science

Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5000 ชื่อเรื่อง

Manual


Bangkokpost E-Newspaper

The Bangkok Post is “The Newspaper You Can Trust”. We pride ourselves on our accurate, neutral and balanced reporting of trends and events affecting Thailand, Asia and the world.
User Name : libnuread@gmail.com
Password : nulib05596


Bookcaze

บริการ e-book ที่เหมือนการอ่านหนังสือจริงๆ ไม่ว่าการไฮไลท์ การจดโน้ต และบทคัดย่อ พร้อมทั้งมีฟังค์ชั่นการแปลภาษาและอื่นๆที่ตอบโจทย์ผู้อ่าน มีหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ธรรมนิติ, Inside books, Khembrand, Men Enterprise, นานมี, Pannbooks, People Media, สมิต, มติชน, หมอชาวบ้าน


Business Source Ultimate

ฐานข้อมูลวารสาร นิตยสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 2,660 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการบัญชี การบริหาร การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ และการตลาด ให้บริการตั้งแต่ ค.ศ. 1930-ปัจจุบัน

Manual


Communication Research

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ทางทันตกรรมชุมชน ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


eBooks Academic Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 203,500 เล่ม รวมถึงหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำของมหาวิทยาลัยของโลก เช่น Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press ฯลฯ เนื้อหาครอบคลุมด้านศิลปะ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, การศึกษา, ภาษาศาสตร์, วรรณกรรมวิจารณ์, การแพทย์, ศิลปะการแสดง, ปรัชญา, กวีนิพนธ์, รัฐศาสตร์, ศาสนา, สังคมศาสตร์, เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ และด้านอื่นๆอีกมาก ให้ข้อมูลตั้งแต่ ค.ศ.1611-ปัจจุบัน


eBook Collection (EBSCOhost)

Search and view the full text of eBooks.


EBSCO ebook Clinical Subscription Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางคลินิกการแพทย์ มากกว่า 1,000 รายการ.


EBSCO Opendissertion

OpenDissertations is an open-access database built to assist researchers in locating both historic and contemporary dissertations and theses. Created with the generous support of the H.W. Wilson Foundation and the Congregational Library & Archives in Boston, it incorporates EBSCO’s previously released American Doctoral Dissertations, and features additional dissertation metadata contributed by select colleges and universities from around the world. Providing researchers with citations to graduate research across a span of time, from the early 20th century to the present, this database will continue to grow through regular updates and new partnerships with graduate degree-granting institutions.


Emerald Management

มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่
1) Accounting, Finance & Economics
2) Business, Management & Strategy
3) Tourism & Hospitality Management
4) Marketing
5) Information & Knowledge Management
6) HR, Learning & Organization Studies
7) Operations, Logistics & Quality
8) Property Management & Built Environment
9) Public Policy & Environmental Management

Manual


Full Text finder (A to Z)

เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้วารสารออนไลน์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายชื่อวารสารภาษาอังกฤษที่มีให้บริการผ่านฐานข้อมูลและวารสารออนไลน์ที่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรบอกรับ การสืบค้นผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นด้วยคำสำคัญของชื่อวารสาร หรือ เรียกดูรายชื่อวารสารตามลำดับอักษร และตามหัวเรื่องของวารสาร พร้อมกับเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่มีวารสารชื่อนั้น ๆ ให้บริการ ซึ่งสามารถเลือกอ่านและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้อย่างรวดเร็ว

Manual


Gale eBooks

Gale eBooks – ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากทางสำนักพิมพ์ Gale ใช้งานง่ายไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ไม่ต้องยืม-คืน ใช้งานในรูปแบบ Text (HTML) และ PDF มาพร้อมกับเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การอ่านให้ฟัง (MP3), การแปลภาษา, การ Highlight หรือเพิ่มบันทึกลงในเนื้อหา, การส่งออกเนื้อหาไปยัง Cloud เช่น GoogleDrive/MS OneDrive, การสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ เป็นต้น

เข้าใช้งานด้วย Email ของมหาวิทยาลัย


Human Resource Management

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


iG Library

iG Library (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่รวบรวมหนังสือ และเนื้อหาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ จากทั่วโลกกว่า 40 สำนักพิมพ์ มีหนังสือมากกว่า 62,000 รายชื่อ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น Asian Studies, Business and Management, Engineering, General and Others, Humanities and Social Science, Law, Medical and Health Science, Science, University Presses สามารถ Print, Copy, Download, , Checkout มาพร้อมกับเครื่องมือในการสืบค้นต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีตัวอ่าน iViewer สามารถใช้งานได้ บน Smart Phone และ Tablet แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File และรองรับการแปลมากกว่า 40 ภาษา

Video


Journal of Conflict Resolution

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านความขัดแย้งระหว่างและภายในรัฐ รวมถึงความหลากหลายของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคลที่อาจช่วยในการทำความเข้าใจปัญหาและสันติภาพ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1999-ปัจจุบัน


Journal of Teacher Education

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านการเตรียมครูเพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชน ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1999-ปัจจุบัน


JSTOR

วารสารวิชาการฉบับย้อนหลังที่ให้ทั้งเอกสารฉบับเต็มและบทคัดย่อมากกว่า 2,000ชื่อ และ หนังสือกว่า 25,000 ชื่อ และข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์และสังคมวิทยา การศึกษา, คณิตศาสตร์และสถิติด้านการศึกษา, ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และปรัชญา


Matichon e-Library

ฐานขอมูลข่าวจากบริษัทมติชนจำกัด ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2540 และช้ากว่าปัจจุบัน 2 วัน ให้บริการข่าวจำนวน 10 หมวด อาทิเช่น อุตสาหกรรมและการบริการ การก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน เศรษฐกิจและการเงิน การเมือง วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นต้น จากข้อมูลข่าวหนังสือพิมพ์จำนวน 4 ชื่อ ได้แก่  มติชน (รอบเช้า/รอบบ่าย), ข่าวสด (รอบเช้า/รอบบ่าย), ประชาชาติธุรกิจ และมติชนสุดสัปดาห์
User Name : nsu01
Password : apr19

Manual


Public Administration Review

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านการบริหารรัฐกิจ ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


RELC Journal

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม จำนวน 1 ชื่อ ครอบคลุมด้านการสอนและการเรียนรู้ภาษา ได้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1999-ปัจจุบัน


SAGE

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 500 ชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ.1999-ปัจจุบัน


Science Direct

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
1) Agricultural and Biological Sciences
2) Computer Science
3) Engineer
4) Social Sciences
สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

Manual


Scopus

ฐานข้อมูลอ้างอิงบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ครอบคลุมผลงานวิจัยจากทั่วโลกมีเนื้อหาสหสาขาวิชา ด้วยเครื่องมือประเมินผลและวิเคราะห์การอ้างอิงด้วยตัวชี้วัดในวารสาร

Manual


Sociology Source Ultimate

Sociology Source Ultimate provides the must-have materials for students studying aspects of human behavior and interaction. Coverage of topics ranges from gender identity, marriage and family, to demographics, political sociology, religion and socio-cultural anthropology.


SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

Manual


Thai Digital Collection

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ผลการค้นให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

Manual


Wiley

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,000 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขา ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ กฎหมาย การเงิน บัญชี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และศิลปะ ให้บริการตั้งแต่ ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน

Manual


Message us