ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล SAGE Research Methods

SAGE Research Methods

 • ให้ข้อมูลหนังสือมากกว่า 1,000 เล่ม
 • บทความในวารสาร
 • กรณีศึกษาจากโครงการวิจัยจริงกว่า 2,200 กรณี
 • ชุดข้อมูลการสอนมากกว่า 500 ชุด เพื่อช่วยให้นักเรียนเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการฝึกฝนจริง
 • คอลเลคชันวิดีโอมากกว่า 1,200 รายการ ที่จะเป็นตัวช่วยในการทำวิจัย สถิติ

เข้าใช้ผ่าน เครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ OpenAthens

ระยะเวลาใช้งาน วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566

ภายในมหาวิทยาลัยเข้าใช้ได้ที่ https://methods.sagepub.com/

ภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าใช้ได้ที่ https://wayf.sagepub.com/ ค้นหา Naresuan University ล็อกอินด้วย อีเมล์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Content and features

 • Methods Map shows how methods terms and concepts are related
 • Reading Lists can be used to compile lists of selected books, book chapters, journal articles, case studies, datasets, or videos for later review or to share with colleagues and students
 • Which Stats Test helps users choose the best statistical method to use after they answer a few multiple-choice questions about their data
 • Project Planner guides users through each step of the research process with instructional content and links to material on the platform
 1. SRM Books and Reference
  Master the research process through gold-standard books and research tools
  The cornerstone of the Sage Research Methods suite, this module puts gold-standard original content at users’ fingertips. With a growing list of more than 1,000 titles, the full research process and hundreds of methods are covered, from quick introductions for novice researchers to detailed explanations for experts looking to enhance their skills.
 2. SRM Cases
  Take inspiration from candid case studies focused on project design
  Written by the researchers themselves, these eye-opening case studies follow real research projects – walking you through why methods were chosen and how the inevitable unforeseen challenges were overcome. Explore and learn from the realities of research, so often left out of journal articles and textbooks.
 3. SRM Datasets
  Learn by doing, with downloadable datasets and step-by-step guides that walk users through quantitative and qualitative data analysis. Sourced from government and academic sources, each dataset has been chosen for its ability to illustrate key techniques, so you get to learn analysis hands-on and instructors save hours of work sourcing and cleaning data.
 4. SRM Data Visualization
  Learn how to create compelling visualizations to augment reports and presentations
  Effective data visualizations can instantaneously communicate complex concepts by creating a visual story. Make your reports and presentations more powerful by following these techniques, delivered in step-by-step guides and annotated examples. Choosing the best visuals for your data and the pitfalls to avoid are also covered.
 5. SRM: Doing Research Online
  Skill up on digital research techniques with how-to guides and examples
  Digital research methods are powerful and here to stay. Through how-to guides, case studies, video tutorials, and practice data, this collection walks users through the online and digital research techniques they need to know. Ethical issues and pitfalls to be aware of when doing research online are also covered.
 6. SRM Video
  Video tutorials, expert interviews, and short documentaries on key methods topics
  Go beyond text and theory to see methods in action in this original flagship video collection covering the full research process. Bring your understanding of best practice to life when you watch researchers at work. Examples include a focus group facilitator interacting with participants and using statistics in everyday life.
 7. SRM Video: Practical Research and Academic Skills
  Build foundational skills for academic and research success
  While research methods are generally covered in the curriculum, other essentials skills—such as project management, academic writing, and presentation skills—are not. The videos in this collection cover key skills you need for successful transitions to higher education, independent research, and for confidently sharing your findings through publication or professional presentations.
 8. SRM Video: Qualitative & Mixed Methods
  Take a deep dive into hundreds of approaches explained by top experts
  As a leading publisher in this area, we work with many of the world’s top experts. We invite you to join some of them in this deep dive into hundreds of different methods through tutorials, case studies, and expert interviews. See research in action in real projects and learn to combine qualitative techniques with quantitative for a mixed methods approach.
 9. SRM Video: Research Ethics and Integrity
  Navigate ethical approvals and integrity standards for reliable results
  While research can reveal insights about society’s problems, faulty data can lead to dangerous misinformation. The videos in this collection cover ethical considerations (including handling of sensitive data), working with review boards, and maintaining integrity to produce rigorous, reproducible research. Learn from the experts in video tutorials, interviews, and case studies.
 10. SRM Video: Data Science, Big Data Analytics, and Digital Methods
  Learn about big data research in real settings through relatable videos
  Data science covers a huge range of statistical techniques and methodological issues, with applications reaching far beyond the social sciences. This collection of step-by-step video tutorials, expert interviews, and case studies helps makes the methods and challenges of big data research relatable by showing it applied to real settings.
 11. SRM Video: Market Research
  Learn practical skills from tutorials by expert market researchers
  Market research can inform product design, marketing plans, and messaging, making significant contributions to business strategies. These video tutorials by business experts equip users to plan market research projects, choose the right qualitative and quantitative methods, and to make confident data-driven recommendations based on reliable results.
 12. SRM Video/Cases: Medicine & Health
  Develop research techniques specific to clinical and public health
  The stakes of medical and health research have never been higher. This resource covers methods used in clinical research, epidemiology, and public health studies. Expert video tutorials and case studies bring the practical application in a clinical setting to life. Studies are drawn from all major medical specialties, nursing, dentistry, and health policy research.
 13. SRM Foundations
  Introductory guide to the research process, methods, and innovators
  With contributions from a global list of experts, Foundations introduces key terms in research, including hundreds of qualitative, quantitative, and mixed methods, through hundreds of reference entries. Innovators in the field are also covered, with a special emphasis on previously underrepresented figures, including many women and people of color
 14. SRM Business
  Master research techniques specific to business and data-driven decision making
Message us