ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Journals@Ovid : LWW High Impact Collection

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ของสำนักพิมพ์ Lippincott Williams & Wilkins (LWW) ให้วารสารฉบับเต็ม เป็นวารสารที่มีดัชนีวัดคุณภาพของวารสาร (impact factor) ที่ได้รับการอ้างอิงอยู่ในระดับสูง ไม่ติด embargoes และมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์

เข้าใช้ได้ที่ Journals@Ovid : LWW High Impact Collection

จุดเด่นของฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในฐานข้อมูลเป็นวารสารของสำนักพิมพ์ Lippincott Williams & Wilkins (LWW) เป็นวารสารที่มีคุณภาพ ไม่ติด embargoes และส่วนใหญ่เป็นวารสารที่มีค่าการอ้างอิง (Impact Factor) ตัวอย่างเช่น
Journal Key Highlights

  • Anesthesiology / ค่า Impact Factor =7.892 / อยู่ลำดับที่ 3/31 ในสาขา Anesthesiology
  • Annals of Surgery / ค่า Impact Factor =12.969 / อยู่ลำดับที่ 2/200 ในสาขา Surgery
  • Circulation / ค่า Impact Factor =29.69 / อยู่ลำดับที่ 2/65 ในสาขา Peripheral Vascular Disease) / อยู่ลำดับที่ 3/128 ในสาขา Cardiac & Cardiovascular Systems
  • Journal of Bone & Joint Surgery / ค่า Impact Factor =5.284 / อยู่ลำดับที่ 5/77 ในสาขา Orthopedics / อยู่ลำดับที่ 20/200 ในสาขา Surgery
  • Neurology / ค่า Impact Factor =9.91 / อยู่ลำดับที่ 12/197 ในสาขา Clinical Neurology
  • Obstetrics & Gynecology / ค่า Impact Factor =7.661 / อยู่ลำดับที่ 3/82 ในสาขา Obstetrics & Gynecology)
  • PAIN / ค่า Impact Factor =6.961 / อยู่ลำดับที่ 4/31 ในสาขา Anesthesiology /อยู่ลำดับที่ 23/197 ในสาขา Clinical Neurology /อยู่ลำดับที่ 36/261 ในสาขา Neurosciences
  • Plastic & Reconstructive Surgery / ค่า Impact Factor =4.73 / อยู่ลำดับที่ 29/200 ในสาขา Surgery
  • Journal of Cataract and Refractive Surgery / ค่า Impact Factor =3.351 / อยู่ลำดับที่ 18/63 ในสาขา Ophthalmology /อยู่ลำดับที่ 66/212 ในสาขา Surgery

หมายเหตุ
จำนวนผู้มีสิทธิเข้าใช้ (User license) : สามารถสืบค้นข้อมูลได้ 1 ผู้ใช้ (1 Concurrent User) ภายใต้ IP Address ของมหาวิทยาลัยนเรศวร หมายถึง การเข้าใช้งานวารสารพร้อมกันได้ 1 ผู้ใช้ต่อวารสาร 1 ชื่อ ซึ่งไม่นับรวมกับผู้ใช้ที่สืบค้นข้อมูล (Search Index) ภายในฐานข้อมูล โดยระยะเวลาในการเข้าใช้งานวารสาร 1 ชื่อ อยู่ที่ประมาณ 10 นาที หากในกรณีที่หน้าจอไม่มีการเคลื่อนไหว ฐานข้อมูลจะ logout จาก session โดยอัตโนมัติ ทำให้ user หมุนเวียนใช้กัน

PM337_lww_high_impact_fs_120221

Message us