บุคลากรชาวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกันถ่ายภาพร่วมกันกับท่านผู้อำนวยการพีระ สำเภาเงิน

เนื่องในโอกาสหมดวาระการเป็นผู้อำนวยการและเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 บุคลากรชาวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกันถ่ายภาพร่วมกันกับท่านผู้อำนวยการพีระ สำเภาเงิน

เนื่องในโอกาสหมดวาระการเป็นผู้อำนวยการและเกษียณอายุราชการ ซึ่งท่านได้เริ่มปฏิบัติกับสำนักหอสมุดมาเป็นเวลา 41 ปี 3 เดือน 7 วัน ท่านเป็นผู้ที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใจเย็นกับทุก ๆ คนที่ร่วมงาน มีความตั้งใจมุ่งมั่น ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องชาวสำนักหอสมุด ให้โอกาส สนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน

ในโอกาสนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประทานพรให้ท่านผู้อำนวยการ พีระ สำเภาเงิน มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป

Message us