การยืมต่อผ่านไลน์บอทขัดข้อง

ระบบการยืมต่อผ่านไลน์บอทไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
เนื่องจากระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขัดข้อง
ขอให้ดำเนินการยืมต่อผ่าน Web Opac ได้ที่
https://opac.nu.ac.th/vufind/MyResearch/Home เพื่อไม่ให้มีค่าปรับ
———————————–
Borrowing system Line bot has been disrupted, making it impossible
to make transactions. To continue borrowing through Web Opac
Continue borrowing online to avoid fines due to the university’s network system failure.

Message us