ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขัดข้อง ส่งผลกระทบกับบริการออนไลน์ต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด

🙏ขออภัยในความไม่สะดวก🙏 ขณะนี้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขัดข้อง ทำให้ส่งผลกระทบกับบริการออนไลน์ต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด ดังนี้

1. บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew Online) สำนักหอสมุดเลื่อนกำหนดส่งหนังสือ ที่มีกำหนดส่ง 10-12 ม.ค.66 ให้ เป็นวันที่ 13 ม.ค.66 ทุกรายการ

2. บริการจองห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ให้บริการเฉพาะ Walk-in โดยตรวจสอบห้องว่างที่เคาน์เตอร์เท่านั้น

3. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากรห้องสมุด ให้ใช้สืบค้นผ่าน ช่อง One Search

ฐานข้อมูลออนไลน์ ยังสามารถใช้งานผ่านระบบ Open Athens ได้ตามปกติ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆ ติดต่อสอบถามได้ทาง inbox เพจ สำนักหอสมุด หรือ โทร.055-962555-56

Message us