สำนักหอสมุดและห้องสมุดสาขา ปิดให้บริการ วันหยุดเดือน พฤษภาคม 2567

สำนักหอสมุดและห้องสมุดสาขา ปิดให้บริการ
📌 วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคลและวันหยุดชดเชย
📌 วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
📌 วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา
————————
📖 IRA ZONE ชั้น 1 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง สงวนสิทธิเฉพาะผู้มีบัตรเข้าใช้บริการเท่านั้น
————————
Central Library and Health Sci. , Tech Sci. Library are closed for service.
📌 Date 4 – 6 May 2024 Coronation Day and compensatory holidays
📌 May 10, 2024 Royal Plowing Ceremony Day
📌 May 22, 2024 Visakha Bucha Day
————————
📖 IRA ZONE 1st floor open 24 hours Reserves the right only for those who have a card to use the service.
#ทีมมอนอ #มหาวิทยาลัยนเรศวร #NaresuanUniversity #สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร #NULibrary

Message us