25 เมษายน 2567 สำนักหอสมุด วางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 คณะผู้บริหาร และ บุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ขอขอบคุณภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Message us