พิเศษสำหรับศิษย์เก่า ม.นเรศวร เท่านั้น! ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนได้ที่นี่!

ยืนยันตัวตนผ่านระบบ Citcoms ที่ : https://forms.office.com/r/sayuESBZSB

ผู้สมัครต้อง login ด้วย nu mail (@nu.ac.th)


** กรณีที่ไม่สามารถ login ได้ ต้องติดต่อมาเพื่อยืนยันตัวตนก่อน ที่ email noc@nu.ac.th **

จากที่ท่านได้ ยืนยันตัวตน ในการเป็น ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพื่อใช้งาน xxx@alumni.nu.ac.th นั้น
จึงขอแจ้งสิทธิประโยชน์ในการใช้งาน ดังนี้

1. การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

2. สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุด โดยการยืนยันตัวตนผ่าน E-mail ก่อน ถึงจะสามารถล็อคอินเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ได้

วิธีที่ 1 : เข้าลิงก์ link —> https://my.openathens.net/auth
วิธีที่ 2 : เข้าเว็บไซต์สำนักหอสมุด www.lib.nu.ac.th และ เลือกสืบค้นฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ง
หมายเหตุ – E-mail ชุดนี้สามารถใช้งานได้ตลอด ไม่มีกำหนดหมดอายุ
*บริการข้างต้นจะไม่สามารถยืมหนังสือได้ *

หากมีความประสงค์ ยืมทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด

จะต้องสมัครสมาชิก แสดงหลักฐานการสมัคร และดูสิทธิการยืม โดยดูรายละเอียดที่ https://app.lib.nu.ac.th/g/libmember/pages/formuser/ext_member_info.php

Message us