สถิติการให้บริการสารสนเทศปีงบประมาณ 2566

สำนักหอสมุด ได้จัดทำสถิติการให้บริการสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่

  1. การเข้าใช้บริการ
  2. การยืมคืน
  3. การใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
  4. การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
  5. การใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม
  6. สถิติการใช้คอมพิวเตอร์

*โปรดล็อกอินด้วย Google Account เพื่อดูรายงาน

สถิติการให้บริการออนไลน์

สถิติการให้บริการสารสนเทศ

Message us