สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม “ทำกระทงไปลอยกะเธอ”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำกระทงจากอาหารปลา

สืบสานประเพณีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการทำกระทงจากอาหารปลา
วันที่ 22-23 พ.ย. 66 เวลา 10.00 – 15.30 น.
ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรู้ สำนักหอสมุด
(หรือจนกว่าของจะหมด)

Message us