ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Engineering Source

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Engineering Source

Engineering Source เป็นฐานข้อมูลชั้นนำสำหรับนักวิจัยในทุกสาขาของวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในที่นี้รวมถึง ชีวการแพทย์ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และ ซอฟต์แวร์ โดยฐานข้อมูลประกอบไปด้วยวารสารวิศวกรรมฉบับเต็ม นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้ารวมถึงหนังสือ เอกสารการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) บอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษา

ลิงค์สำหรับเข้าใช้ฐานข้อมูล: https://bit.ly/46AvgeZ
รายละเอียดฐานข้อมูล: https://bit.ly/45yhuZ6

Message us