ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Osmosis

สำนักหอสมุด ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Osmosis

ฐานข้อมูลเรียนรู้ด้วยตนเองทางการแพทย์จากสำนักพิมพ์ Elsevier ครอบคลุม Foundation Sciences, Organ Systems และ Clinical Rotations And Board Exam Review โดยมีการให้ข้อมูลการเรียนลักษณะวิดีโอ Animation พร้อมแบบฝึกหัด สามารถเข้าใช้งานผ่าน Website และ Application

ระยะเวลาทดลองใช้งาน : วันนี้ – 10 ธันวาคม 2566

Link สำหรับสมัครทดลองใช้งาน : จะต้องใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลัยในการสมัคร (xxxxxx@nu.ac.th)

นิสิต : https://bit.ly/3S0PTfT

อาจารย์ : https://bit.ly/3rLpWGK

คู่มือการสมัคร

นิสิต https://bit.ly/46Rvpe0

อาจารย์ https://bit.ly/3Mq95QX

คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/45sWRxj

Message us