ฟรี !!! ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย ที่ต้องการส่งงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Open Access ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ACM โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย ที่ต้องการส่งงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Open Access ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ACM โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สามารถดูรายชื่อวารสารได้ที่ https://libraries.acm.org/…/publications-eligible-for-oa

ขั้นตอนการสมัครเพื่อตีพิมพ์ https://bit.ly/48CCXCL

หมายเหตุ

– เข้าใช้งานฐานข้อมูล ACM ได้ที่ https://dl.acm.org/

– การแสดงตัวตนก่อนเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ https://www.lib.nu.ac.th/web/?p=3909

Message us