หอสมุดขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่านถึงเที่ยงคืนน! ช่วงสอบปลายภาค1/2566

หอสมุดขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่านถึงเที่ยงคืนน!

อาคารเรียนรู้ชั้น 1 – 6 (ยกเว้นชั้น 3)

เริ่ม 2 – 27 ตุลาคม 2566

จ – ศ : 08.30 – 00.30 น.

ส – อา : 09.30 – 00.30 น.

**ปิดให้บริการวันที่ 13 ตุลาคม เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม เนื่องในวันปิยมหาราช**

—————————————–

  • เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ปิดให้บริการเวลา 20.20 น.
  • ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ชั้น 3 ปิดให้บริการเวลา 20.20 น.
  • พื้นที่นั่งอ่านตามอัธยาศัยชั้น 1 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่เว้นวันหยุดราชการ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีบัตรและคิวอาร์โค้ดสแกนเข้าใช้งานเท่านั้น

—————————————–

Central library extends the reading area.

1st – 6th floor (except 3rd floor) until midnight!

Start 2 – 27 October 2023

Mon – Fri: 08.30 – 00.30

Sat – Sun : 09.30 – 00.30

**Closed on 13 Oct. – Nawamindra Maharaj Day.

And 23 Oct. – Chulalongkorn Day.**

—————————————–

Borrowing service counter – closes at 8:20 p.m.

Group study room, 3rd floor closes at 8:20 p.m.

– Free reading area on the 1st floor, open 24 hours a day

Except public holidays All rights reserved for card holders and QR code scanning access only.

Message us