นัดพบแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมอิสระ “เด็กแนวหนอน”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นิสิตในกิจกรรมอิสระ “เด็กแนวหนอน” นัดพบปะ – แลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานภายใต้ชมรม เด็กแนวหนอน ณ พื้นที่นั่งอ่านตามอัธยาศัยชั้น 1 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. นำเสนอเรื่องที่สนใจ ผ่านช่องทาง youtube
 2. นำบอร์ดวางให้นิสิตวาด / ระบาย เพื่อบำบัดจิตใจ ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 – 20.00 น.
 3. จัดทำที่คั่นหนังสือ / จัด workshop สมุดทำมือ
 4. จัดกิจกรรม Post It บอกความในใจ
 5. จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา โดยห้องสมุดแสดงความต้องการที่จะบูรณะห้องสมุด/ หรือมีการจัดการหนังสือ (มีกิจกรรมแบบค้างคืน)
 6. จัดกิจกรรมเสวนา บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเชิญผู้มีประสบการณ์บรรยาย หรือ นิสิตที่ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือในแต่ละหมวดหมู่ หรือ จัดเสวนาหนังสือที่นิสิตเขียนเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ youtube facebook tiktok ซึ่งพิธีกรเป็นนิสิตจากคณะต่าง ๆ
 7. นำหนังสือที่ต้องการจะแบ่งปันกับผู้อื่น โดยมีกติกา คือ
  • ห่อปกหนังสือและบอกเล่าเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้น
  • แลกหนังสือเล่มต่อเล่ม โดยห่อปกและมีคำใบ้เขียนไว้ จัดที่สำนักหอสมุด ชั้น 1 หรือชั้น 2
  • สามารถติดตามเส้นทางการเดินทางของหนังสือได้ที่เว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้น
  • บริจาคหนังสือ 1 เล่ม ได้ 10 พอยต์
   โดยทางกลุ่มอิสระจะทำชั้นวางหนังสือ หรือ กล่องไปวางตามจุดต่าง ๆ
 8. ขายหนังสือมือสอง โดยฝากขายที่ชั้น 1 ของห้องสมุด รวมกันขายระหว่างทางเดินห้องสมุด
 9. จัดกิจกรรมโดยให้ผู้ที่เคยเรียนวิชา GE ร่วมแบ่งปันประสบการณ์รายละเอียดของวิชานั้น ๆ
 10. สร้างเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือ / รีวิวหนังสือ / อัพเดทสถานะให้เป็นปัจจุบัน
Message us