สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม “วันนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง”

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม “วันนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง”

มาสำรวจความรู้สึกของเราวันนี้กัน
และมาร่วมเขียนข้อความกำลังใจให้กับคนที่ผ่านมาอ่านเจอ
ข้อความเล็กๆ ของเราอาจช่วยปลอบประโลมจิตใจของใครสักคนก็ได้
นอกจากนี้มีแนะนำหนังสือจิตวิทยา ให้บริการ
โดยกิจกรรม จัดที่ชั้น 2 วันนี้ – 15 กันยายน 2566
แวะมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะ

กิจกรรม จัดที่ชั้น 2 วันนี้ – 15 กันยายน 2566
Message us