สำนักหอสมุด ร่วมกับสํานักพิมพ์ Emerald จัดกิจกรรมร่วมตอบคําถามชิงของรางวัล Emerald Quiz Online 2023

สำนักหอสมุด ร่วมกับสํานักพิมพ์ Emerald จัดกิจกรรมร่วมตอบคําถามชิงของรางวัล Emerald Quiz Online 2023 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ ถึง – 31 สิงหาคม 2566 โดยมีของรางวัลดังนี้

รางวัลที 1 จํานวน 1 รางวัล: Samsung A8 Tab
รางวัลที 2 จํานวน 1 รางวัล: Starbucks Gift Card 1000 THB
รางวัลที 3 จํานวน 2 รางวัล: Central card 500 THB

เข้าร่วมตอบคำถามชิงรางวัลได้ที่ : https://bit.ly/3Oq4WMW

Message us