ขอเชิญท่านร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “รู้ทันวารสารหลอกลวงและการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์และขอตำแหน่งทางวิชาการ”

สถานที่: ห้อง QS3201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
วันและเวลา: วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
จำนวนผู้เข้าร่วม: เพียง 100 ที่นั่ง
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนในลิงก์ด้านล่างนี้ :
(https://bit.ly/474iSVb)

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้:
ติดต่อ นางสาวจิราภา เกิดไผ่ล้อม
โทรศัพท์: (0-5596-2599) หรือ 0-8963-9018-9

ขอขอบคุณที่แสดงความสนใจและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการตีพิมพ์และวารสารที่มีคุณภาพในวงกว้างของสังคมวิชาการเรา หวังว่ากิจกรรมเสวนานี้จะเป็นประโยชน์และมีความสุขในการเข้าร่วมกันค่ะ

เสวนาหัวข้อ
“รู้ทันวารสารหลอกลวงและการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์
และขอตำแหน่งทางวิชาการ”
Message us