สำนักหอสมุดขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่านถึงเที่ยงคืน อาคารเรียนรู้ชั้น 1 – 6 (ยกเว้นพื้นที่ชั้น 3) เริ่ม 27 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2567

💥 สำนักหอสมุดขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่านถึงเที่ยงคืนน! 📚

อาคารเรียนรู้ชั้น 1 – 6 (ยกเว้นพื้นที่ชั้น 3) 🌟เริ่ม 27 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2567 ✨

เวลาเปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ : 08.30 – 00.30 น. เสาร์ – อาทิตย์ : 09.30 – 00.30 น.

📍เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ปิดให้บริการเวลา 20.20 น. 📍ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ชั้น 3 ปิดให้บริการเวลา 20.20 น.
– พื้นที่นั่งอ่านตามอัธยาศัยชั้น 1 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงฃ ไม่เว้นวันหยุดราชการ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีบัตรและคิวอาร์โค้ดสแกนเข้าใช้งานเท่านั้น

⏰ Central library extends the reading area. 1st – 6th floor (except 3rd floor) until midnight! Start February 27th – March 21st 2024 ✨Mon – Fri: 08.30 – 00.30 Sat – Sun : 09.30 – 00.30

📍Borrowing service counter – closes at 8:20 p.m. 📍Group study room, 3rd floor closes at 8:20 p.m.
Free reading area on the 1st floor, open 24 hours a day. Except public holidays All rights reserved for card holders and QR code scanning access only. #ทีมมอนอ#สำนักหอสมุด#มหาวิทยาลัยนเรศวร #NULibrary#สอบปลายภาค#finalexam

พร้อมทั้งมีบริการ Food Truck มาจำหน่ายอาหารระหว่างการอ่านหนังสือ

Message us