แจ้งยกเลิกการบอกรับหนังสือพิมพ์ ปีงบประมาณ2567

สำนักหอสมุดขอยกเลิกการบอกรับหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายสัปดาห์ ดังนี้

 • กรุงเทพธุรกิจ
 • ข่าวสด
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • เดลินิวส์
 • ไทยโพสต์
 • ไทยรัฐ
 • แนวหน้า
 • ประชาชาติธุรกิจ
 • ผู้จัดการรายวัน
 • มติชน
 • สยามกีฬา
 • Bangkok Post
 • มติชนสุดสัปดาห์
 • เทคโนโลยีชาวบ้าน
 • สตาร์ซอคเกอร์

โดยงดรับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป

โดยสามารถใช้บริการฐานข้อมูลข่าว Matichon e-Library

ฐานขอมูลข่าวจากบริษัทมติชนจำกัด ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2540 และช้ากว่าปัจจุบัน 2 วัน ให้บริการข่าวจำนวน 10 หมวด อาทิเช่น อุตสาหกรรมและการบริการ การก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน เศรษฐกิจและการเงิน การเมือง วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นต้น จากข้อมูลข่าวหนังสือพิมพ์จำนวน 4 ชื่อ ได้แก่  มติชน (รอบเช้า/รอบบ่าย), ข่าวสด (รอบเช้า/รอบบ่าย), ประชาชาติธุรกิจ และมติชนสุดสัปดาห์
User Name : nsu01
Password : apr19

Message us