รวมคอร์สอัพสกิลการรู้สารสนเทศ เดือนสิงหาคม

INFORMATION LITERACY COURSES
08 AUGUST รวมคอร์สอัพสกิลการรู้สารสนเทศเดือนสิงหาคม

 • ENDNOTE 20
 • การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย
 • การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
  • ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • INFORMATION SEEKING & ONLINE CONTENT
 • การทำสารบัญด้วย MICROSOFT WORD

อบรมการรู้สารสนเทศกับสำนักหอสมุดตลอดเดือนสิงหาคม พบกับการอบรมทั้งรูปแบบ online และ onsite สะดวกแบบไหนเลือกคอร์สอบรมกันได้เลย ที่ https://app.lib.nu.ac.th/weblib/training/

Message us