ขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่านถึงเที่ยงคืนช่วงกลางภาค 1/2566

หอสมุดขยายเวลาพื้นที่นั่งอ่าน

อาคารเรียนรู้ชั้น 1 – 6 (ยกเว้นชั้น 3) ถึงเที่ยงคืนน!

เริ่ม 15 – 25 สิงหาคม 2566 ✨

จ – ศ : 08.30 – 00.30 น.

ส – อา : 09.30 – 00.30 น.

—————————————–

📍เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน ปิดให้บริการเวลา 20.20 น.

📍ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม ชั้น 3 ปิดให้บริการเวลา 20.20 น.

– พื้นที่นั่งอ่านตามอัธยาศัยชั้น 1 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่เว้นวันหยุดราชการ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีบัตรและคิวอาร์โค้ดสแกนเข้าใช้งานเท่านั้น

—————————————–

Central library extends the reading area.

1st – 6th floor (except 3rd floor) until midnight!

Start 15 – 25 August 2023 ✨

Mon – Fri: 08.30 – 00.30

Sat – Sun : 09.30 – 00.30

—————————————–

📍Borrowing service counter – closes at 8:20 p.m.

📍Group study room, 3rd floor closes at 8:20 p.m.

– Free reading area on the 1st floor, open 24 hours a day

Except public holidays All rights reserved for card holders and QR code scanning access only.

Message us