วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 17.00-20.00 น. ไฟฟ้าดับ..

ช่องทาง...เสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด

Quick Service เร่งด่วนทันใจ

รู้ไหม... หนังสือเข้าใหม่ดูได้ที่ไหน

ใช้ NU account ยืมหนังสือต่อออนไลน์ได้แล้วนะ

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเรียงหนังสือบนชั้น

ร่วมทดลองใช้ระบบสืบค้น Library Search (WebOPAC)

ขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเวลา 00.30 น.