13 ตุลาคม "กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต"

สำนักหอสมุดนำผลงานจัดแสดง

เปิดบริการ 24 ชั่วโมงช่วงสอบปลายภาค

ขอเชิญร่วมสนุกตอบคำถามกับฐานข้อมูล Wiley

ขอเชิญทดลองใช้งานE-Books ของ IG Publishing

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Health Library

ขอเชิญทดลองใช้ Cambridge Core

เครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยศึกษาดูงาน