กิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลการแพทย์ClinicalKey

สำนักหอสมุดประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ WESTLAW

ประกาศรายชื่อจากการร่วมสนุกตอบคำถามSage Discovery Journal Quiz

13 ตุลาคม "กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต"

สำนักหอสมุดนำผลงานจัดแสดง

เปิดบริการ 24 ชั่วโมงช่วงสอบปลายภาค