แนวปฏิบัติการเข้าใช้บริการตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2563

ขอเชิญร่วมสนุกตอบคำถามกับ SAGE JOURNAL

ขอเชิญร่วมสนุกตอบคำถามกับ Springer Nature Quiz

บริการจัดส่งหนังสือให้ถึงบ้าน

สำนักหอสมุดบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ClinicalKey

JSTOR ให้เข้าใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19

ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล Coronavirus Research Database

ขอเชิญทดลองใช้ Business Source Ultimate