เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง

กิจกรรม Library Everywhere

ร่วมสนุกตอบคำถามกับ Wiley Thailand Quiz campaign3

แจ้งปิดการใช้งาน Line Chat เพื่อเปลี่ยนมาใช้ Line Bot แทน

ออกหน่วยบริการวิชาการโรงเรียนบ้านตระแบกงาม อ.บางระกำ

ลงทะเบียนอบรมสารสนเทศของสำนักหอสมุดผ่าน Line Bot ได้แล้วนะ

นิสิตรหัส61โปรดกรอกเลขบาร์โค้ดด้านหลังบัตรเพื่อตรวจสอบข้อมูล

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจัดชั้นหนังสือ