จัดกิจกรรม Socializing Camp ให้กับเยาวชน

จัดกิจกรรม Love at first read

ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม Socialization Camp

ขอเชิญสมัครบัตร PULINET Week ประจำปี 2562 ฟรี

กิจกรรม Big Cleaning Day

บุคลากรเข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการ

แจ้งวัน เวลาเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2562

ร่วมสนุกตอบคำถามกับWeb of Science Usage Award & Discovery Quiz 2019