สำนักหอสมุดเปิดบริการ24ชั่วโมงช่วงสอบปลายภาค

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล ClinicalKey Medical Education (Dental Package)

ประกาศเปลี่ยนแปลงการบอกรับฐานข้อมูลScienceDirect

ร่วมสนุกตอบคำถามกับฐานข้อมูล SAGE Journal

ให้ใช้บริการพื้นที่การเรียนรู้ฟรี

Library Idol ตุลาคม 2561 : ปิยธิดา ฉันทวศินกุล

ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมจำหน่ายหนังสือ NU Bookfair2018

สำนักหอสมุดปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2561