ออกหน่วยบริการวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจรร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศผลร่วมสนุกตอบคำถามกับ Wiley Thailand Quiz Campaign 3

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับห้องอ่านหนังสือคณะในเครือข่ายNULINET

สำนักหอสมุดปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนพฤษภาคม2562

แจ้งย้าย Server อาจทำให้เข้าใช้งานระบบห้องสมุดไม่ได้

ขอแสดงความยินดีกับนายพีระ สำเภาเงิน โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักหอสมุดชวนมาอ่านในกิจกรรม ยืมไม่อั้น อ่านปิดเทอม

เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง