รายชื่อร้านค้าการจองบูธในงาน NU BOOK FAIR 2019


ลำดับ ชื่อร้านค้า จำนวนบูธ จำนวนโต๊ะ (ซื้อเพิ่ม) ยอดเงินที่ต้องชำระ วันที่จอง สถานะ
{{$index + 1}} {{x.bookstore_name}} {{x.booth}} {{x.table}} {{x.booth*2000}} บาท {{x.created_date}} {{x.status}}

ยังไม่มีร้านค้าสมัคร

ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดให้รับสมัครร้านค้า

ระบบจะเปิดให้สมัครใน วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.