รายชื่อร้านค้าการจองบูธในงาน NU BOOK FAIR ประจำปี 2561


ลำดับ ชื่อร้านค้า จำนวนบูธ จำนวนโต๊ะ วันที่จอง สถานะ
{{$index + 1}} {{x.bookstore_name}} {{x.booth}} {{x.table}} {{x.created_date}} {{x.status}}

ยังไม่มีร้านค้าสมัคร

ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดให้รับสมัครร้านค้า

ระบบจะเปิดให้สมัครใน วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.