ประกาศรายชื่อร้านหนังสือที่ได้รับพิจารณาให้ออกบูธในงาน NU BOOK FAIR ประจำปี 2560 โปรดโอนเงินค่าบูธ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์


ขอเชิญนิสิตและบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดจากร้านค้าภายในงาน

แบบฟอร์มการลงทะเบียนร้านค้า พร้อมตัวอย่างไฟล์รายชื่อหนังสือ คลิก!!!

เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือใหม่ คลิก!!!

ลงทะเบียนออกร้านจำหน่ายหนังสือ 1 - 30 ก.ย. 2560

ลงทะเบียนออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP 1 - 30 ต.ค. 2560

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "การ์ตูนคาแรคเตอร์" รับ 20 คนเท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ปลุกจินตนาการด้วยสีน้ำ" รับ 20 คนเท่านั้น

กิจกรรมในงาน NU BOOK FAIR 2017


แผนผังร้านหนังสือ


ติดตามได้ที่นี่เร็วๆนี้...

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรสาร 0-5596-2676

คุณปราณี คำแหง
โทร 0-5596-2669 อีเมล praneek@nu.ac.th

คุณสุนิสา พรหมมณี
โทร 0-5596-2668 อีเมล sunisaph@nu.ac.th

คุณสุมาลี อิ่มศิลป์
โทร 0-5596-2620 อีเมล sumaleeim@nu.ac.th

คุณสมัทรชา เนียมเรือง
โทร 0-5596-2665 อีเมล samatchan@nu.ac.th