ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์


ขอเชิญนิสิตและบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุดจากร้านค้าภายในงาน ตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่เสนอซื้อ คลิก!!!

ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมงาน จำหน่ายหนังสือประเภทไหน/สาขาอะไร คลิก!!!

เกณฑ์การคัดเลือกหนังสือใหม่ คลิก!!!

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "การ์ตูนคาแรคเตอร์" รับ 20 คนเท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ปลุกจินตนาการด้วยสีน้ำ" รับ 20 คนเท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "คลินิกซ่อมหนังสือ ซ่อมง่ายด้วยมือเรา"

ขอเชิญร่วมแต่ง "กลอนแปด" ที่มีเนื้อหาส่งเสริมการอ่าน หรือรัก(ษ์)หนังสือลุ้นรับรางวัลมากมาย

กิจกรรมในงาน NU BOOK FAIR 2017


แผนผังร้านหนังสือ


ดูแผนผังฉบับเต็ม คลิก!!


 • READ WITH ME BOOKSHOP
 • สนพ.วรรณวิภา - แก้วกานต์
 • PMB BOOKSHOP
 • ร้านมุมหนังสือ
 • ร้านเอ็มบุ๊คส์ (MBOOKS)
 • บุ๊คส์ ทูเดย์ / บุ๊คส์ อิมพอร์ท / ไอ บุ๊คส์
 • ร้านอินเตอร์บุ๊คส์
 • โนรา
 • บริษัท เอทูเอสบุ๊คส์ จำกัด
 • เนชั่น+ก้าวกระโดด
 • ร้าน เอสเอส บุ๊คส์
 • บุ๊คส์ บุคส์ จำกัด
 • บ้านนิยาย
 • เฟม บุ๊คส์
 • กรีนบุ๊คส์
 • แสงเจริญ
 • ร้านสายคำ
 • ณ บ้านวรรณกรรม
 • สนพ.สายใจ
 • บริษัท บุ๊คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ร้านสปาร์คไอเดีย
 • ร้านหนังสือแพรวา
 • บริษัท พี.เอส.บุ๊ค จำกัด
 • ร้านเมดซายน์ บุ๊ค
 • วุฒิชัยบุ๊คส์
 • ร้าน ซีบุ๊คส์
 • บริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด
 • ร้านชาญชัย บุ๊คสโตร์
 • บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด
 • บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด
 • บริษัท สำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส จำกัด
 • บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส จำกัด
 • รีไวว่า(Simplify)
 • บริษัท สำนักพิมพ์แสงดาว จำกัด
 • บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส [เดกซ์] จำกัด
 • ร้านหนังสือณัฐกานต์
 • ร้านหนังสือป.ปัญญา
 • ไทยควอลิตี้บุ๊คส์
 • ร้านเอ็นพีบุ๊คส์
 • บริษัท ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เคเอ็นเอส บุ๊ค
 • บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • ร้านบุ๊คเบเกอรี่
 • ห้างหุันส่วนจำกัด ฟูลสต๊อป พับลิชชิ่ง
 • ร้าน เจอาร์ บุ๊คสโตร์
 • แอร์โรว์ มัลติมีเดีย จำกัด
 • บจก.อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริษัท เคล็ดไทย จำกัด
 • ร้าน ไอ ดี บุ๊คส์
 • a book by ag group co.,Ltd.
 • บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท พี.บี.ฟอร์บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จำกัด
 • นานมีบุ๊คส์
 • บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด
 • มติชน/บงกช
 • ร้านพิมพ์นารา
 • ร้านบุญรอดคอร์เปอร์เรชั่น
 • ร้านชยาพัทธ บุ๊คส์
 • บันฑิตวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรสาร 0-5596-2676

คุณปราณี คำแหง
โทร 0-5596-2669 อีเมล praneek@nu.ac.th

คุณสุนิสา พรหมมณี
โทร 0-5596-2668 อีเมล sunisaph@nu.ac.th

คุณสุมาลี อิ่มศิลป์
โทร 0-5596-2620 อีเมล sumaleeim@nu.ac.th

คุณสมัทรชา เนียมเรือง
โทร 0-5596-2665 อีเมล samatchan@nu.ac.th