ตรวจสอบ รายชื่อร้านค้า

  • ติดต่อสอบถาม คุณปราณี คำแหง
    โทร. 0-5596-2669 โทรสาร 0-5596-2676
    E-mail : praneek@nu.ac.th
  • ติดต่อสอบถาม คุณสุนิสา พรหมมณี
    โทร. 0-5596-2668 โทรสาร.0-5596-2676
    E-mail : sunisaph@nu.ac.th

Work Shop : ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

"กุหลาบดอกโต โชว์ฝีมือ"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
เวลา 9.00 - 12.00 น.

จำนวน 30 ท่านเท่านั้น!

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

"Gift Box"

ประดิษฐ์ด้วยมือ ส่งให้ด้วยใจ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.30 - 12.00 น.

จำนวน 30 ท่านเท่านั้น!

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

"สมุดทำมือ"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เวลา 9.00 - 12.00 น.

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
เวลา 9.30 - 12.00 น.

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
เวลา 9.30 - 12.00 น.

จำนวน 100 ท่าน ต่อวัน!

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

"คิดแบบคุณ"

ออกแบบนิตยสารสไตล์ตัวเอง

โดย Creative Thailand นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันเศรษฐกิจไทย

วันที่ 14- 15 พฤศจิกายน 2559
เวลา 9.00 - 16.00 น.

จำนวน 20 ท่านเท่านั้น!

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายละเอียด

ลงทะเบียน


ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่

คิดแบบคุณ : ออกแบบนิตยสารสไตล์ตัวเอง
คุณรัชวรรณ นัดสันเทียะ
0 5596 2638
กุหลาบดอกโต โชว์ฝีมือ
Gift Box : ประดิษฐ์ด้วยมือ ส่งให้ด้วยใจ
สมุดทำมือ
คุณสิริรัตน์ ไกรกลิ่น
0 5596 2637
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น