ค้นหา
รายงานการเข้าร่วมการอบรม : เรื่อง ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อบริการที่มีคุณภาพ

 

การอบรม :  เรื่อง ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อบริการที่มีคุณภาพ

สถานที่ณ โรงแรมไพลิน พิษณุโลก
วันที่ : วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553
ผู้เข้าร่วมอบรม นางจิราภรณ์ ไทยโกษา, นางมนตรา อ่ำอำไพ, นางสาวรัชวรรณ นัดสันเทียะ, นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น, นางสาวสุมาลี อิ่มศิลป์
เนื้อหาการอบรม : การอบรมมีสาระสำคัญ 2 ประการหลักๆ คือ การวางตน (หรือบุคลิกภาพ) และการบริการที่มีคุณภาพ ด้วยพื้นฐานจิตใจที่มุ่งบริการผู้อื่น ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
 
บุคลิกภาพภายนอก
-          สิ่งที่เห็นจากภายนอกสะท้อนว่าคุณเป็นอย่างไร
-          ความน่าเชื่อถือมาจากภาพลักษณ์
-          แต่งตัวดี มาดดี มีชัยไปครึ่งหนึ่ง
-          ข้อควรคำนึงในการแต่งกาย
-          รูปร่างต่างกัน แต่งกายต่างกัน
-          การแต่งชุดสากลนิยม
-          หลักการใส่สูท
-          การแต่งกายไปงานเลี้ยง
-          การแต่งกายของสตรีผู้นำ หรือนักบริหาร
-          คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-          การแต่งเครื่องแบบ
 
การวางตนต่อผู้ใหญ่
-          เรียนรู้ก่อน ผู้ใหญ่/เจ้านายมีหลายประเภท
-          ข้อดี ข้อเสียของการใกล้ชิดผู้ใหญ่/เจ้านายมากเกินไป
-          ข้อดี ข้อเสียของการอยู่ห่างผู้ใหญ่/เจ้านายมากเกินไป
-          การเดินทางกับผู้ใหญ่/เจ้านาย
-          การต้อนรับผู้ใหญ่/เจ้านาย
-          สิ่งที่ต้องห้ามและพึงปฏิบัติต่อผู้ใหญ่/เจ้านาย
 
มารยาททั่วไป
-          ทำไมต้องมีมารยาท
-          มารยาทมาจากเรื่องความปลอดภัย
-          สมบัติของผู้ดี
-          การจับมือแบบสากล
-          หลักการมอบและรับนามบัตร
-          มารยาทในการชมการแสดง
-          มารยาทในการประชุม
-          ท่ายืนท่าเดินที่สง่า
-          การนั่งอย่างเป็นทางการ
 
มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากลและแบบทั่วไป
-          มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากล
-          มารยาทในโต๊ะอาหาร
-          มารยาทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
-          มารยาทในการรับประทานอาหารแบบโต๊ะจีน
 
คุณภาพการบริการ
-          มาตรฐานการต้อนรับและการบริการ
-          การพูดจาในการบริการ
-          บริการที่ครบสูตร
-          จิตมุ่งบริการPosted: 2010-02-02 14:16:52 By:รัชวรรณ นัดสันเทียะ  Last Modify: 2010-02-02 14:17:35


ชื่อ : รัชวรรณ นัดสันเทียะ
วันที่ : 2010-02-02 14:18:20


-